در جریان تشکیل کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران ابتدا از تعدادی از اعضای هیأت علمی از سراسر کشور برای شرکت در جلسه ای در دانشگاه تهران (در تاریخ 16 / 8 / 92) برای تبادل نظر جهت تشکیل این تشکل صنفی دعوت شد و قرار بود، کلیۀ کسانی که در جلسه حضور می یابند و با تشکیل کانون صنفی استادان موافقت دارند، به عنوان اعضای مؤسس کانون شناخته شوند.

از آنجا که این جلسه لغو شد و در ضمن امکان معرفی کلیۀ همکاران دعوت شده در جلسۀ فوق الاشاره به عنوان هیأت مؤسس رسمی به مراجع ذیصلاح وجود نداشت، جهت تسريع در طی مراحل قانونی ثبت کانون و با مشورت با مدعوین جلسۀ فوق، مقرر شد تعداد کمتری از اعضای هیأت علمی به عنوان هیأت مؤسس به مراجع معرفی شوند و اسامی همکاران مدعو موافق با تشکیل کانون نیز در اسناد اين تشکل به عنوان هیأت مؤسس اولیه درج و ثبت شود.

اسامی هیأت مؤسس اولیۀ کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران به شرح زیر می باشند.

رديف   نام نام خانوادگي دانشگاه
1 دکتر کارن ابري نيا دانشگاه تهران
2 دکتر دکتر محمد صادق احمد آخوندی دانشگاه علوم پزشکي تهران
3 دکتر وحید احمدي دانشگاه تربيت مدرس
4 دکتر داود احمدي دستجردي دانشگاه گيلان
5 دکتر محمدتقی احمديان دانشگاه صنعتي شريف
6 دکتر محمود احمديان دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
7 دکتر حسین اسکندری دانشگاه خلیج فارس
8 دکتر محمود اشرفی‌زاده دانشگاه صنعتي اصفهان
9 دکتر منصور افشارمحمديان دانشگاه گيلان
10 دکتر حسين افشين دانشگاه صنعتي شريف
11 دکتر فتح اله امي دانشگاه تربيت مدرس
12 دکتر محمود امید دانشگاه تهران
13 دکتر مهدی ایرانمنش دانشگاه شاهرود
14 دکتر ناصر آق دانشگاه ارومیه، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه
15 دکتر محمدرضا آقاابراهیمی دانشگاه بيرجند
16 دکتر عبدالرضا باقري دانشگاه فردوسي مشهد
17 دکتر سید محمد حسین بحرینی طوسی علوم پزشکی مشهد
18 دکتر مهدي برنجکوب دانشگاه صنعتي اصفهان
19 دکتر اشرف بروجردي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
20 دکتر سید علی اصغر بهشتی شیرازی دانشگاه علم و صنعت ايران
21 دکتر محمد رضا پور محمدی دانشگاه تبريز
22 دکتر محمد حسن پيش بين دانشگاه تهران
23 دکتر سید مصطفی پيغمبري دانشگاه تهران
24 دکتر حبیب اله پیروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
25 دکتر محمدرضا تابان دانشگاه صنعتي اصفهان
26 دکتر محمد رضا تخشيد دانشگاه تهران
27 دکتر جعفر توفیقی دانشگاه تربيت مدرس
28 دکتر قاسم جابری پور دانشگاه شهيد بهشتي
29 دکتر پرویز جبه دار مارالانی دانشگاه تهران (چهرۀ ماندگار)
30 دکتر محمد کاظم جعفری ممقانی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
31 دکتر ناصر حافظی مقدس دانشگاه فردوسي مشهد
32 دکتر محمد رضا حائری یزدی دانشگاه تهران
33 دکتر الهه حجازي موغاري دانشگاه تهران
34 دکتر سید حسین حسيني دانشگاه تهران
35 دکتر فرهاد حق جو دانشگاه شهيد بهشتي
36 دکتر هادی خانیکی دانشگاه علامه طباطبايي
37 دکتر ناهید خداکرمی دانشگاه علوم پزشکی
38 دکتر منصور خليلي عراقي دانشگاه تهران
39 دکتر سید محمدرضا خلیلی دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
40 دکتر نیره اعظم خوش خلق سیما پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
41 دکتر حیدرعلی داوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
42 دکتر محرم دولتشاهی پیروز دانشگاه تهران
43 دکتر باقر ذهبیون دانشگاه علم و صنعت ايران
44 دکتر سعید رضا رحمدار دانشگاه علوم پزشکی شیراز-سازمان انتقال خون
45 دکتر محمدجواد رستمی دانشگاه شهيد باهنر كرمان
46 دکتر محمد رعایائی اردکانی دانشگاه شهيد چمران اهواز
47 دکتر رمضان رمضانی اومالی دانشگاه شاهرود
48 دکتر اکبر رنجبر دانشگاه شاهد
49 دکتر علي محمد رنجبر دانشگاه صنعتي شريف (چهره ماندگار)
50 دکتر عباسعلی زالی دانشگاه تهران
51 دکتر تقي زهرايي صالحي دانشگاه تهران
52 دکتر محمدمهدی سالاری راد دانشگاه صنعتي اميرکبير
53 دکتر ناصر سلطاني دانشگاه تهران
54 دکتر محمود سلماسی زاده دانشگاه صنعتي شريف
55 دکتر سعید سمنانیان دانشگاه تربيت مدرس
56 دکتر سید عطالله سيادت دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
57 دکتر بابک سیف دانشگاه شاهد
58 دکتر مسعود شفيعي دانشگاه صنعتي اميرکبير
59 دکتر محمد شکرچي زاده دانشگاه تهران
60 دکتر سيد محمد شهرتاش دانشگاه علم و صنعت ايران
61 دکتر سعید شیرکوند دانشگاه تهران
62 دکتر عباس شیری دانشگاه تهران
63 دکتر دکتر رضا شیوا دانشگاه تهران
64 دکتر محمدحسین صادقی دانشگاه تربيت مدرس
65 دکتر علي صارمي آزاد واحد علوم وتحقيقات تهران
66 دکتر محمد تقی صالحي دانشگاه علم و صنعت ايران
67 دکتر سید حسن صدوق دانشگاه شهيد بهشتي
68 دکتر سيد علي اکبر صفوي دانشگاه شيراز
69 دکتر هوشنگ طالبي دانشگاه اصفهان
70 دکتر سيامك طالبي رفسنجان دانشگاه شهيد باهنر کرمان
71 دکتر غلامرضا ظريفيان شفيعي دانشگاه تهران
72 دکتر محمد جواد عابدینی دانشگاه شيراز
73 دکتر محمد رضا عارف دانشگاه صنعتي شريف
74 دکتر علی اکبر عالم رجبی دانشگاه صنعتي اصفهان
75 دکتر جعفر عبادى دانشگاه تهران
76 دکتر محمد عبدالهی دانشگاه ياسوج
77 دکتر حسینعلی عرب دانشگاه تهران
78 دکتر مهران عربی دانشگاه شهرکرد
79 دکتر حسین غریبی دانشگاه تربيت مدرس
80 دکتر محمد غضنفری دانشگاه فردوسي مشهد
81 دکتر محسن غفوري آشتياني پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
82 دکتر احمد فاطمي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران
83 دکتر سید محمد فدوی دانشگاه تهران
84 دکتر فروهر فرزانه دانشگاه صنعتي شريف
85 دکتر علي رضا فلاحي آرزودار دانشگاه صنعتي اميرکبير
86 دکتر احمد فهیمی فر دانشگاه صنعتي اميرکبير
87 دکتر بهار فيروزآبادي دانشگاه صنعتي شريف
88 دکتر بهزاد قره یاضی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
89 دکتر محمدباقر قهرمانی دانشگاه تهران
90 دکتر مهری کدخدايي دانشگاه علوم پزشکي تهران
91 دکتر الهه کولایی دانشگاه تهران
92 دکتر دکتر نرگس گنجي دانشگاه اصفهان
93 دکتر مجتبی لشکربلوکی دانشگاه صنعتي شريف
94 دکتر غلامحسین مجذوبی دانشگاه بوعلي سينا همدان
95 دکتر وحید محمودی دانشگاه تهران
96 دکتر محمد مختاری پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
97 دکتر سید محمد حسن مرتضوی دانشگاه شهيد چمران اهواز
98 دکتر حميده مروج فرشي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
99 دکتر محمدکاظم مروج فرشی دانشگاه تربيت مدرس
100 دکتر طهماسب مظاهری دانشگاه تهران
101 دکتر ابوالفضل معصومی دانشگاه تهران
102 دکتر علی مقاری دانشگاه تهران
103 دکتر محمود موسوی مشهدی دانشگاه تهران
104 دکتر آقافخر ميرلوحي فلاورجاني دانشگاه صنعتي اصفهان
105 دکتر جلال الدین میرزای رزاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
106 دکتر سید خلاق میرنیا هریکندیی دانشگاه تربيت مدرس
107 دکتر جعفر میلی منفرد دانشگاه صنعتي اميرکبير
108 دکتر ناصر هاديان دانشگاه تهران