کلیات شرح وظایف پیشنهادی كميسیون  امور فرهنگي – اجتماعي:

1-       بررسي و مطالعه در مورد فضاي فرهنگي دانشگاهها و مراكز پژوهشي

2-     شيوه هاي تعيين اهداف و جهت‌گيري هاي فعاليت‌هاي فرهنگي - اجتماعي دانشگاهها و مراكز پژوهشي

3-     روش‌هاي گسترش و تعميق حاكميت ارزشهاي اصيل اسلامي، خردورزي، اخلاق‌مداري و آزادي بيان در دانشگاهها و مراكز پژوهشي

4-    بررسی و ارائه نقطه نظرات کارشناسی در خصوص تسهیل مقررات ساختارهاي مديريت فرهنگي در دانشگاهها

5-    نیازسنجی، نظرسنجي، بررسی و مطالعه و اشاعه اطلاعات در مورد نيازهاي فرهنگي اجتماعي اعضاي هيات علمي

6-    برگزاري جلسات هم انديشي با محوريت مشکلات فرهنگي و اجتماعي

7-    ساماندهی اعضای کمیته امور فرهنگي – اجتماعي شامل: 1یا 2 نفر از اعضای شورا 5 تا 7 نفر از واحد های دانشگاهی کانون

 

اعضای پیشنهادی کمیسیون:

1 - خانم دکتر حجازی (رئیس کمیسیون)

2 -

3 -